Hírek-aktualitások
Veszteségbõl nyereség, vereségbõl gyõzelem

A lelki megküzdés útjai

egész napos Nyitott Akadémia
Prof. Dr. Bagdy Emõkével, Müller Péterrel,
Böjte Csabával, Dr. Daubner Bélával,
Dr. Almási Kittivel és Szendi Gáborral.

2012. április 1. 9.30 – 18.30 – Uránia Nemzeti Filmszínház

Jegyet rendelek az április 1-i egész napos Nyitott Akadémiára!

Nincs olyan ember, aki élete során legalább egyszer – de inkább többször – ne kerülne érzelmileg a padlóra. Ez azon dolgok közé tartozik, amelyeket nem lehet megúszni, bárhogyan is igyekezzünk elkerülni a lélek sötét óráit. Pedig nagyon igyekszünk. Napjaink embere többnyire pánikszerûen menekül a kudarcok, a szenvedés elõl – ami nem is csoda, hiszen ezekben csak a gyötrelmet látja, az értelmet nem, és nem is nagyon tud megbirkózni velük.

Nincs idõ a fájdalomra! – halljuk a tévéreklámban is, a fájdalom azonban igenis idõt és teret követel magának az életünkben. Sokszor képtelenség kivédeni – az egyetlen lehetõségünk, hogy megküzdjünk vele, aztán valahogy föltápászkodjunk a padlóról. Erre azonban nem tanítottak meg minket.

“Nemeskürthy István Rekviem egy hadseregért címû könyve a Don-kanyarban elpusztult második magyar hadseregrõl szól. Ott olvastam, hogy a korabeli harcászati szabályzatban legalább száz oldal szólt az elõrenyomulásról és a gyõzelemrõl, és mindössze négy-öt oldal a vereségrõl. Ennek is szerepe lehetetett a magyar hadsereg pusztulásában. Egyáltalán nem volt felkészítve arra, hogy mit tegyen, ha áttörik a frontot, csak a gyõzelemre volt beállítva. Szerintem ez a honi pedagógia rákfenéje. A gyerekeket ugyanis kizárólag a sikerre készítik föl, a kudarcra, az összeomlásra és az ezt követõ újrakezdésre nem.” – mondta Popper Péter.

Holott valamire, ami egyszer, de még inkább többször biztosan bekövetkezik az ember életében, okosabb volna felkészülni, különben teljesen kiszolgáltatottak és eszköztelenek leszünk, amikor utolér bennünket.

Ha pedig éppen a padlón vagyunk, akkor a lehetõ legfontosabb és legsürgõsebb dolgunk, hogy felfedezzük, milyen lehetõségeink vannak arra, hogy egy vesztes(nek tûnõ) helyzetbõl gyõztesen – vagyis megerõsödve, okosabban, életképesen – kerüljünk ki. Mert szerencsére erre a modern pszichológia, a hit és a spiritualitás is jól mûködõ lehetõségeket kínál.

Jelentkezem az április 1-i egész napos Nyitott Akadémiára!

www.nyitottakademia.hu

 

Közösségi média:
Az oldalt fejlesztette:
Fejlesztés alatt